Spedycja międzynarodowa i krajowa

Dla naszych klientów zapewniamy ponad 3,500 przesyłek rocznie. Skupiamy się na eksporcie i imporcie do krajów sąsiednich, szczególnie w Niemczech, krajach Beneluksu, Polsce i na Słowacji.